Programi / Program zaštite prirode

Strateški ciljevi Sunca vezani za očuvanje biološke raznolikosti i održivo korištenje prirodnih resursa ostvaruju se kroz Program zaštite prirode.

U okviru programa provodimo projekte i aktivnosti s kojima doprinosimo:

  • unaprjeđenju upravljanja prirodnim resursima, zaštićenim područjima te ugroženim staništima i vrstama,

  • razvoju i promicanju provedbe odgovorne javne politike zaštite prirode i korištenja prirodnih dobara,

  • boljem poznavanju rasprostranjenosti te stanja vrsta i staništa,

  • boljoj informiranost i sudjelovanju javnosti u pitanjima zaštite prirode i održivog korištenja prirodnih resursa.

 

Aktualni projekti u Programu zaštite prirode:

Očuvanje priobalne i morske raznolikosti stvaranjem mreže priobalnih i morskih područja Sredozemlja - MEDMPANET

Zajedno za očuvanje prirode – NATURA 2000 u Hrvatskoj

Izrada plana upravljanja zaštićenim područjima Šibensko-kninske županije

Jačanje mreže morskih zaštićenih područja u Hrvatskoj (MedPAN South)


Arhiva provedenih projekata