Programi / Program zaštite okoliša i održivog razvoja

Kroz Program zaštite okoliša i održivog razvoja ostvaruju se strateški ciljevi vezani uz promociju principa i praksi koji doprinose zaštiti okoliša i održivom razvoju te jačanje znanja i vještina u ovom području.

Program je prvenstveno orijentiran na projekte i aktivnosti kojima doprinosimo:

  • razvoju i promicanju provedbe odgovorne javne politike zaštite okoliša na lokalnoj i nacionalnoj razini,

  • boljem informiranju i sudjelovanju javnosti u pitanjima vezanim uz zaštitu okoliša i primjenu principa održivog razvoja,

  • unaprjeđenju provedbe održivog gospodarenja otpadom na razini grada Splita i Dalmacije, a temeljenog na principima smanji stvaranje otpada, ponovno koristi i recikliraj,

  • razvoju održivog turizma. 

 

Aktualni projekti u Programu zaštite okoliša i održivog razvoja:

Zeleni telefon

Sudjeluj u održivom razvoju


Arhiva provedenih projekata