O Suncu / Zaposlenici

Profesionalni tim Sunca čini mala skupina entuzijasta opremljena maksimalnom dozom strasti i stručnosti te minimalno potrebnom dozom esencijalnog mazohizma i tvrdoglavosti potrebnih za rad u sektoru zaštite prirode i okoliša u Hrvatskoj.

 

Gabrijela Medunić-Orlić, Izvršna direktorica, Voditeljica programa za zaštitu okoliša i održivi razvoj

Gabrijela je diplomirala kemiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. U potrazi za nastavkom obrazovanja u zaštiti okoliša završila je Međunarodni studij znanosti i tehnologije okoliša koji se eksperimentalno provodio pri Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Splitu, a u suradnji s Sveučilištem u Molisu. U Suncu je od 2001. godine prošavši sve uloge od volontera, suradnika, zaposlenika, a od 2012. godine izvršna je direktorica te voditeljica Programa zaštite okoliša i održivog razvoja.

Gabrijela je sklona interdisciplinarnosti i proučavanju različitih problema, uzroka i posljedica u okolišu te modela za unaprjeđenje i usmjeravanje načina života današnjeg društva ka održivom. Posebno je aktivna na tematikama vezanim uz održivo gospodarenje otpadom i sudjelovanje javnosti u zaštiti okoliša i prirode.

Gabrijela, među kolegama poznata kao i izvrsna direktorica, u slobodno vrijeme čita, vježba jogu i nastoji što veći dio vremena provesti s djecom.

 

Zrinka Jakl – Voditeljica programa zaštite prirode

Zrinka je stekla zvanje diplomiranog biologa – ekologa na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu 2002. te još od tada brani boje Sunca. Osim što obavlja ulogu Predsjednice Upravnog odbora Sunca, voditeljica je Programa zaštite prirode (za čiji je razvoj i zadužena), kao i niza naših projekata te je odgovorna za razvoj suradnje sa međunarodnim partnerima.

Zanima je planiranje upravljanja u zaštiti prirode, razvoj suradničkih modela i komunikacije među dionicima i institucijama, iznalaženje zajedničkog puta prema zaštiti prirode i njenih resursa, a posebno je vezana uz problematiku očuvanja mora.

Član je Svjetske komisije za zaštićena područja (WCPA) pri Međunarodnoj uniji za očuvanje prirode (IUCN).

U slobodno vrijeme „sporo, ali sigurno“ studira geoinformatiku na Sveučilištu u Lundu (Švedska), a opušta je ronjenje i ples (kao zasebne aktivnosti, bar za sada)

 

Milena Šijan – Suradnica u programu zaštite prirode, Voditeljica projekta

Milena je nepopravljiva prirodoslovka pa uz to što je profesorica biologije ima i zvanje prvostupnice znanosti i tehnologije okoliša stečenog na Međunarodnom studiju znanosti i tehnologije okoliša na kojem je upoznala Gabrijelu Medunić Orlić, a preko nje i Sunce.

U Suncu radi od 2009. kao suradnica i voditeljica projekata u Programu zaštite prirode zanimajući se za poboljšanje upravljanja zaštićenim područjima, bolju suradnju sa međunarodnim partnerima, promociju i provedbu održivih oblika turizma s naglaskom na pustolovnom turizmu.

Kako joj prirode nikad nije dosta i svoje slobodno vrijeme provodi po brdima baveći se različitim out-door sportovima. Tako je višegodišnja aktivna alpinistica, jedna od četiri Hrvatice koje su popele Vrh Svijeta (tzv. Mt. Everest), a uspješno se s njega i spustila. Milena je i aktivna članica Hrvatske gorske službe spašavanja.

 

Patricija Granić – Vanjska suradnica pravnica

Patricija je diplomirala na Pravnom fakultetu u Splitu, nakon čega je 16 godina radila u državnoj upravi. U srpnju 2008. dolazi u Sunce i radi na projektu Zelenog telefona kojeg je dugo godina bila i voditelj. 

Radila je na nekolicini projekata vezanih za okolišno pravo kao što su: Mobilizacija javnosti za sudjelovanje u postupcima procjene utjecaja na okoliš, Demokracija u praksi i Znanje za pravovremeno sudjelovanje. Daje pravnu podršku organizaciji po svim pravnim pitanjima vezanim uz zaštitu okoliša, prirode te rada organizacija civilnog društva.

Od 2014. prestaje njeno stalno zaposlenje u Suncu, ali nam ostaje vrijedna i izuzetno korisna vanjska suradnica koju i dalje smatramo integralnim dijelom Sunca.

Kad treba riješiti neki pravni okolišni problem ako u zakonu i nema rupa ona će već prokopati koju. U slobodno vrijeme vrtlari, uživa u prirodi, a ni vožnja motorom joj nije strana.

 

Mosor Prvan – Suradnik u programu zaštite prirode

Mosor je diplomirao biologiju – ekologiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu, u Suncu je od siječnja 2011., a odgovoran je za pružanje podrške (stručne, logističke, organizacijske, a često i moralne) pri realizaciji projekata u sklopu Programa zaštite prirode. Također vodi većinu komunikacijskih aktivnosti odruge, od realizacije komunikacijske strategije do upravljanja webom i društvenim medijima Sunca kao i izrade i provođenja komunikacijskih strategija na pojedinim projektima.

Posebno ga zanima očuvanje bioraznolikosti i održivo upravljanje resursima mora te planiranje komunikacija u zaštiti prirode i civilnom sektoru.

Član je Upravnog vijeća parka prirode Telašćica, zastupnik Sunca u Odboru za praćenje Operativnog programa za ribarstvo 2014. - 2020. pri Ministarstvu poljoprivrede, predstavnik zaposlenika u Upravnom odboru Sunca te sudionik Klaus Toepfer Fellowship programa stručnog usavršavanja za mlade stručnjake u zaštiti prirode koju provodi Federalna agencija za zaštitu prirode Savezne republike Njemačke.

Sretno je zaljubljen i oženjen (za istu osobu), a od žene više voli samo splitske bile.

U Suncu se, s obzirom da je jedini zaposlenik muškog spola, vodi kao kritično ugrožena vrsta.

 

Margita Radman – Suradnica edukatorica

Margita je magistrirala biologiju i ekologiju mora pri Centru za studije mora Sveučilišta u Splitu, a nakon stručnog usavršavanja u Prirodoslovnom muzeju Split položila je ispit za muzejskog pedagoga.

U Suncu se prvo angažirala kao volonter, uglavnom na projektu MedPAN South i edukacijskim aktivnostima, a od 2012. je zaposlena na poziciji suradnice edukatorice. Sudjeluje u osmišljavanju, pripremi i provedbi različitih edukativnih aktivnosti, prvenstveno u sklopu Zelenih izleta, te asistira u projektima i aktivnostima Programa zaštite prirode vezanim uz očuvanje morskog okoliša.

U prtljažniku automobila nikad nema mjesta jer je sve okupirano uvijek spremnom ronilačkom, penjačkom i špiljarskom opremom (članica je Upravnog odbora speleološkog društva Špiljar), a nagađa se i da dobro kuha.

 

Ivana Grubišić – Suradnica pravnica

Ivana je završila Pravni fakultet u Splitu te direktno sa fakulteta došla u Sunce kao vježbenik na stručnom osposobljavanju. Pokazala se kao vrijedna, marljiva i iznimno inteligenta osoba koja bez problema plovi zakonima i pravilnicima pa smo je nakon isteka stručnog osposobljavanja i zaposlili. Radila na pravnim pitanjima Zelenog telefona kojeg od 2014. i vodi, a i idejna je začetnica i voditeljica našeg interaktivnog portala za prijavu okolišnih problema u Splitu - sinjaj.hr

Uz sve navedeno Ivana pruža podršku organizaciji u svim pravnim pitanjima vezano za okoliš, zaštitu prirode i civilno društvo. 

Zanimaju je međunarodnopravni aspekti okolišnog prava, uključivanje istih u domaće zakonodavstvo, privatne tužbe u okolišu i pitanje okolišnih odvjetnika.

Kad ne kopa po zakonima, člancima i paragrafima radi to u vrtu, kuhinji i stranim zemljama, a sprema i se na upis specijalističkog studija autorskog prava.

 

Marija Nazlić – Suradnica edukatorica

Marija je završila Prirodoslovno – matematički fakultet u Splitu 2010. gdje je stekla zvanje magistra edukacije biologije i kemije. Prije angažiranja u Suncu radila je kao vanjski suradnik na splitskom PMF-u te predavala biologiju i kemiju u srednjoj školi.

U Suncu je 2013. obavila godinu dana stručnog usavršavanja kao edukatorica djece i mladih u području zaštite prirode i okoliša. Tijekom tog vremena pokazalo se da svojom kreativnošću i marljivošću odlično nadopunjuje naš tim pa smo joj po isteku stručnog usavršavanja ponudili radno mjesto. Posao je to koji uključuje osmišljavanje, razvoj i realizaciju različitih edukativnih programa i pripadajućih aktivnosti, posebice u sklopu naših Zelenih izleta.

Osobito je zanimaju mogućnosti i alati primjene koncepata održivog razvoja i ekološke ekonomije u gospodarstvu, ali i svakodnevnom životu građana.

Od posla se opušta boravkom u prirodi, obiteljskim druženjima i amaterskom fotografijom. Prema njenim tvrdnjama radi čudesne torte u što smo se uvjerili na proslavi 15 godina Sunca. Nažalost, pustim pričama unatoč, to je za sada bila jedina prilika da se ugušimo u njenoj torti.

 

Matea Špika – Suradnica u Programu zaštite prirode

Matea je treća zaposlenica Sunca s diplomom inženjerskog smjera biologije – ekologije zagrebačkog PMF-a koji je okončala 2006. diplomiravši na simbiozi koralja i algi u Jadranu. Simbiozu sa strukom je nastavila radeći u Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Dubrovačko neretvanske županije od 2009. do kraja 2011. (ukoliko netko primjećuje da nedostaju 3 godine između to je zato jer tada radi u školi, ali o tome ne voli pričati).

Nakon toga, 2012. upisuje, a 2014. završava magistarski studij upravljanja zaštićenim područjima Sveučilišta u Klagenfurtu. Od svibnja iste godine zaposlenica je Sunca u Programu zaštite prirode, većinom na projektima vezanim uz zaštićena područja.

Ovisna je o putovanjima pa tako svaki dan putuje na posao iz Segeta u Split. Kad ne putuje na posao putuje uglavnom u zemlje nesvrstanog bloka južne zemljine polutke (od Bolivije do Indonezije pa i šire).

Matea je neslužbeni predsjednik kluba navijača Hajduka u Suncu.

 

Samanta Šećer – Administrativna suradnica na stručnom osposobljavanju

Samanta je dodiplomski studij ekonomije (Računovodstvo i revizija) završila na Ekonomskom fakultetu u Splitu, a zatim magistrirala forenzične znanosti u modulu financijsko – računovodstvena forenzika. S obzirom da je Hrvatska politički i financijski uređena zemlja u kojoj se financijske malverzacije i ostale utaje ne događaju Samanta se odlučila za okolišnu ekonomiju. Tako je od svibnja 2014. u Suncu gdje je odgovorna za izradu financijskih izvještaja projekata te pružanje podrške organizacijskoj strukturi u pitanjima financija i administracije.

U Suncu je također uključena u razvoj društvenog poduzetništva kroz osmišljavanje i pripremu Zelenih izleta, naših malih koraka za održivo društvo. Ne prestaje se obrazovati pa tako studira poslijediplomski specijalistički studij Medicinsko pravo (jer zašto ne?).

Prema vlastitom iskazu voli putovanja, čokoladu, filmove, muziku i ples (dakle sve što vole mladi). Zapazili smo da je ovisna o lješnjakovim prutićima na koje je već navukla i pola ureda.

 

Jakša Božanić – Voditelj ureda i suradnik edukator

Jakša je diplomirao geologiju na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu u Zagrebu 2013. godine. Kratko nakon završetka studija započinje stručno usavršavanje u Suncu gdje asistira u pripremi i provedbi Zelenih izleta, projektu De Fish Gear i organizaciji Splitske biciklijade te uskače gdje je potrebno.
 
Posebno ga zanima održivo gospodarenje otpadom, utjecaj otpada na prirodu i okoliš kao i ekološka poljoprivreda.

Predsjednik je najboljeg malonogometnog kluba u Hrvata čije ime nećemo ovdje reklamirati jer mu dodatna promidžba nije potrebna. U rijetkim slobodnim trenucima koji mu ostanu između rada u Suncu i predsjedavanja klubom, u Komiži na otoku Visu u sklopu obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva se bavi ekološkom proizvodnjom i sadnjom rogača.

 

Mia Bašić – Suradnica pravnica na stručnom osposobljavanju

Mia je diplomirala na Pravnom fakultetu u Splitu te došla u Sunce kao svježi pravnik volontirati na Zelenom telefonu. U kratkom vremenu nas je impresionirala svojim znanjem i entuzijazmom pa smo je uzeli na stručno usavršavanje. 

Tijekom studija bila je demonstrator na katedri Ustavnog prava na kolegijima Ustavno pravo i Europsko javno pravo, objavljivala je i objavljuje u Zborniku radova Pravnog fakulteta u Splitu i časopisu Universitas. Zanima je ustavno pravo, a u Suncu želi doprinjeti rastu i razvoju organizacije .

Mia je naš poliglot pa priča engleski, španjolski, fracuski i njemački, a volonterski rad joj nije stran (Sunce i GONG).

 

Tužno, ali istinito - Mia voli Real Madrid, Hajduka uopće nije spomenula pa će navijačka sekcija Sunca morati malo poraditi na tome. Prema vlastitom priznanju pije previše kave, ali ne namjerava prestati.

 

Ljiljana Cica Prebanda – Knjižničarka, dobri duh Sunca i Katica za sve

Cica je završila engleski i hrvatski jezik s književnošću 1962. godine, kratko radila kao nastavnica u školi, a od 1967. u Urbanističkom zavodu Dalmacije kao knjižničarka, te na projektu istraživanja Dioklecijanove palače, projektu Južni Jadran i drugima koji su bili financirani iz sredstava UN-a. Od 1976. radi u posebnom odjelu nazvanom Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija UNEP/ MAP-a (United Nations Environmental Program/Mediterranean Action Plan), koji od 1990. godine postaje samostalni centar. Usporedo s radom u Centru PPA bavi se i zaštitom okoliša, te 1996. s nekoliko istomišljenika osniva Sunce, najprije kao ogranak PPP „Lijepa naša“, a od 1998. kao samostalnu udrugu. Od osnivanja do 2010. godine je predsjednica Sunca, a zatim predaje palicu mlađima. Godine 2008. odlazi u mirovinu, ali zapravo samo prelazi na novi, volonterski posao u Suncu gdje vodi našu knjižnicu te pomaže u administraciji.

Tijekom godina u Suncu bila je članica više radnih tijela koje je osnivalo Ministarstvo zaštite okoliša RH, zatim predstavnik nevladinog sektora u pregovaračkom timu za poglavlje okoliš za ulazak RH u EU, te član lokalnih tijela vezanih za područje zaštite okoliša. 

Iako tehnički nije naša zaposlenica Sunce zauzima toliko značajno mjesto u njenom životu i interesima da bi bio grijeh ne navest je među zaposlenike (osim toga više je kod nas u uredu nego doma). Prema njenim riječima sve dok joj „tijelo i duh“ budu dozvoljavali, dio vremena će provoditi u Suncu i nastojati svojima iskustva prenijeti na mlađe. Po nama tijelo i duh će joj biti mladi dok god bude dolazila u Sunce pa je to jedan perpetum mobile. Cica je naša legenda.