O Suncu / Tijela upravljanja

Sunce je organizacija civilnog društva (OCD) koja posluje prema Zakonu o udrugama i Statutu te kao takva ona nema vlasnika već pripada svim njenim članovima.
 
Tijela Udruge:
 
1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Predsjednik/ica Upravnog odbora
4. Izvršni/a direktor/ica
 
Skupština je najviše tijelo upravljanja Suncem, a čine je svi aktivni članovi Udruge koji na taj način sudjeluju u vođenju organizacije. Na sjednicama Skupštine odlučuje se o članovima/icama Upravnog odbora, promjenama Statuta, financijskim izvještajima i izvještajima o radu, te drugim organizacijskim i statusnim promjenama u Suncu.
 
Upravni odbor je najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. UO provodi odluke Skupštine, nadzire rad i poslovanje, donosi godišnje programe i odluke vezane uz radne odnose, imenuje izvršnog/u direktora/icu te niz drugih funkcija u skladu sa Statutom.
 
Predsjednik/ica Upravnog odbora ujedno je i predsjednica Udruge. Predsjednik/ica predstavlja Sunce u javnosti, zastupa Udrugu u imovinsko-pravnim i financijskim pitanjima te obavlja druge zadaće koje predvidi UO. Predsjednika/icu biraju među sobom članovi Upravnog odbora.
 
Izvršni/a direktor/ica bira se putem natječaja na trajanje od četiri godine, a u svom mandatu odgovorna je za izvršenje Strateškog plana Sunca te drugih planova i programa kao i provedbi odluka Upravnog odbora i Skupštine Udruge u skladu sa Statutom.
 
Članovi Upravnog odbora:

Zrinka Jakl, predsjednica

Slađana Pavlinović, članica
Marina Marković, članica
Andrijana Parić, članica
Mosor Prvan, član
Gabrijela Medunić-Orlić, članica bez prava odlučivanja (Izvršna direktorica)