O Suncu / Što radimo

Misija Sunca je aktivno doprinjeti zaštiti okoliša i očuvanju prirode.
 
Kako bi ostvarili misiju u našem radu:
 
1. Potičemo sudjelovanje javnosti
2. Educiramo i informiramo javnost s ciljem promjena vrijednosti i ponašanja
3. Istražujemo u svrhu stvaranja podloga i smjernica za mjere zaštite i učinkovitije djelovanje
4. Zagovaramo odgovorne načine upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja
 
Za zasluge na području zaštite prirode, posebice zbog uloge u proglašenju Lastovskog otočja parkom prirode, Sunce je nagrađeno međunarodnim priznanjem, WWF Award for Conservation Merit, koje nam je dodijeljeno na godišnjoj konferenciji Svjetskog fonda za prirodu održanoj 2008. godine u Turskoj.

Kroz Program zaštite prirode, Program zaštite okoliša i održivog razvoja te projekte i aktivnosti Sunce ispunjava svoju misiju i ciljeve definirane Strateškim planom:
 
Strateški ciljevi Sunca u periodu 2011 – 2016.
 
1. Doprinijeti očuvanju prirodnih resursa Hrvatske, osobito mora
2. Promovirati principe i prakse koji doprinose zaštiti prirode, okoliša i održivom razvoju
3. Povećati znanja i vještine o pitanjima zaštite prirode, okoliša i održivog razvoja
Izvještaji o radu
Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2015. godinu