O Suncu / Kontakt

Udruga za prirodu, okoliš i održivi razvoj Sunce

Obala hrvatskog narodnog preporoda 7, 21000 Split, Hrvatska

Tel: +385.21.360779   Fax: +385.21.317254

Zeleni telefon: 072.123456

email: info@sunce-st.org

IBAN: HR81 2330 0031 1000 8640 0

OIB: 17644269011

 


Prikaz veće karte