O Suncu / Kako se financiramo

Svakodnevno se susrećemo sa pitanjem TKO VAS FINANCIRA? Nažalost takav renesansni „mecena“ koji bi u naš rad ulijevao financijska sredstva ne postoji. 
 
Osiguravanje financija za provođenje naše misije ne razlikuje se puno od onog kod gospodarskih subjekata. Ovisi o uspjehu i prepoznatljivosti našeg rada, kvaliteti i konkurentnosti naših programa i projekata te društvenom doprinosu koji ostvarujemo kroz naše aktivnosti
 
Sunce je kao organizacija civilnog društva neprofitna institucija. Sva sredstva usmjeruju se u razvoj organizacije te doprinos društvu kroz zaštitu prirode i okoliša te promociju održivog razvoja. 

Naš „proizvod“ su naši projekti. S njima konkuriramo na natječajima EU fondova, različitih međunarodnih fondacija te domaćih javnih i poslovnih subjekata. Sredstva osvojena na natječajima dužni smo trošiti isključivo namjenski prema projektom planiranim aktivnostima ili u protivnom ista moramo vratiti. 
 
65 do 80 % godišnjeg proračuna Sunca dolazi iz međunarodnih izvora, prvenstveno fondacija za zaštitu prirode i okoliša te fondova EU.

Kako bi smanjili našu ovisnost o projektima i donatorima te osigurali nužan dio sufinanciranja za pojedine natječaje Sunce je počelo sa razvojem društvenog poduzetništva unutar organizacije. 
 
Iako su za sada zanemariva u našem poslovanju, donacije od privatnih i pravnih subjekata koji podržavaju ideje održivog razvoja ili teže društveno odgovornom poslovanju bi prema predviđanjima trebale porasti u budućnosti. Nažalost, često se događa da su donatori toga tipa u koliziji sa ciljevima Sunca, predstavljaju direkne zagađivače okoliša, a njihove donacije teže isključivo promociji poslovanja poduzeća pa takve ponude ne prihvaćamo.
 
Određena manja sredstva, oko 2% godišnjeg proračuna, dolaze od samofinanciranja iz članarina i organizacija društvenih događanja. Nažalost trendovi pokazuju da u Hrvatskoj nije moguće postići značajnije financiranje putem članarina. Unatoč tome povećanje članstva nam je od izuzetne važnosti za vidljivost i postizanje ciljeva organizacije te ćemo i dalje ulagati u njegovo povećanje.

Financijska izvješća dio su godišnji izvještaja o radu koje možete pregledati OVDJE

Izvješće neovisnog revizora o revizijskom uvidu za 2015. godinu