O Suncu / Kako radimo

Sunce je nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija koja uz članove i volontere ima i profesionalni pogon kojeg čine stručnjaci iz područja zaštite okoliša i prirode.
 
Naše djelovanje temeljimo na aktualnim znanstvenim pokazateljima i primjerima dobre prakse, stručnosti i dugogodišnjem iskustvu u području zaštite prirode i okoliša.
 
Zalažemo se za transparentnost poslovanja, podataka i rezultata te sudjelovanje i dijalog svih zainteresiranih strana u rješavanju problema vezanih uz okoliš i prirodu.
 
Vrijednosti i principi djelovanja Sunca:
 
Dosljednost ostvarujemo predanošću viziji, misiji i ciljevima organizacije te nastojeći primjenjivati principe održivog razvoja u svakodnevnom životu.
 
Odgovornost organizacije temeljimo na znanju i činjenicama te stručnom interdisciplinarnom pristupu istovremeno potičući samoinicijativnost i kreativnost pojedinaca. Kao odgovorna neprofitna organizacija svoj rad i rezultate činimo dostupnim javnosti.
 
Suradnja je vrijednost koju njegujemo unutar i izvan organizacije. Potičemo povjerenje i dijalog među dionicima, a rad same organizacije temeljimo na timskom radu, poštivanju različitosti stavova i ideja te nenasilnom djelovanju.
 
Uspješnost za nas znači da potičemo promjene i ostvarujemo ciljeve, a članovi tima postižu zadovoljstvo u radu, izgrađuju sebe kroz posao te njeguju kvalitetne međuljudske odnose.

Svjesni smo nužnosti ostvarivanja kvalitetne suradnje sa svim zainteresiranim stranama koje mogu doprinijeti zajedničkim ciljevima očuvanja prirode i okoliša. Stoga Sunce u svom djelovanju surađuje s brojnim institucijama i pojedincima iz svih sektora društva, od međunarodnih institucija i državne uprave do odgojno-obrazovnih ustanova.
 
Udruga Sunce u radu primjenjuje Sustav osiguranja kvalitete za neprofitne organizacije Sokno što osigurava ispunjavanje misije, pružanje kvalitetne usluge korisnicima, transparentnost te dobro i racionalno upravljanje resursima.