O Suncu / Članovi

Sunce jest njegovo članstvo. Danas imamo zaposlenikeprograme, projekte i strateške planove, ali sve je počelo 1998. okupljanjem pojedinaca koji su imali zajedničku viziju i dobrovoljno se udružili kako bi ponudili neovisna rješenja u pitanjima zaštite prirode i okoliša.
 
Članom/icom Sunca može postati svaka poslovno sposobna privatna i pravna osoba koja prihvaća odredbe Statuta Udruge.
 
Od osnivanja do danas kroz Sunce je prošlo više od pet stotina članova svih uzrasta, obrazovanja i zanimanja. Svatko je imao neke svoje osobne razloge za učlanjivanje. Neki su se prepoznali u našoj misiji i viziji, jedni su željeli aktivno sudjelovati u zaštiti okoliša i očuvanju prirode, drugima je cilj bio rješiti određeni okolišni problem u susjedstvu, dok su neki bili motivirani našim rezultatima
 
Koliko god različiti razlozi naših članova za učlanjivanje jedan im je sasvim sigurno zajednički: Svima je stalo da se poboljša odnos društva prema okolišu i prirodi. 
 
Članovi upravljaju udrugom neposredno ili putem svojih izabranih predstavnika u tijelima udruge, na način propisan Statutom.
 
Biti članom Sunca znači biti dio priče o zaštiti prirode i okoliša u Hrvatskoj i regiji; znači razumjeti da globalne inicijative nisu zamjena za lokalna djelovanja i nastojanja; znači prihvatiti da isključivo vlastitim djelovanjem, pa makar ono bilo samo na razini podržavanja rada Sunca, možemo učiniti nešto dobro za društvo kojem pripadamo. 
 
UČLANITE SE!