jadran

Zaštita mora

Zaštita mora

Utjecaj čovjekovih aktivnosti na Zemlju, preciznije na njenu biosferu toliki je da bez imalo sumnje možemo reći kako živimo...

Korak naprijed u praćenju stanja morskih staništa

Korak naprijed u praćenju stanja morskih staništa

U sklopu projekta MedMPANet, čiji je cilj unaprijediti upravljanje zaštićenim priobalnim i morskim područjima na lokalnoj ra...

Naftom do dna - Istražna polja u Jadranu na 6 km od otoka i na 90% morskog teritorija

Naftom do dna - Istražna polja u Jadranu na 6 km od otoka i na 90% morskog teritorija

U utorak, 30. rujna, završena je javna rasprava o provođenju i sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Okvirnog plana...

Snimanje milenijske fotografije SOS za Jadran – za cijeli Jadran bez naftnih bušotina

Snimanje milenijske fotografije SOS za Jadran – za cijeli Jadran bez naftnih bušotina

U sklopu kampanje S.O.S. za Jadran nevladine organizacije Greenpeace, Sunce, WWF, Zelena akcija, Zelena Istra i Žmergo organizi...

Besplatno preuzmite naš Priručnik za zaštitu mora!

Besplatno preuzmite naš Priručnik za zaštitu mora!

Svi mi volimo naše more, hranimo se iz njega, plovimo njime, pišemo mu pjesme... Ali koliko ga razumijemo i koliko znamo o nje...