adriatic

Zaštita mora

Zaštita mora

Utjecaj čovjekovih aktivnosti na Zemlju, preciznije na njenu biosferu toliki je da bez imalo sumnje možemo reći kako živimo...

Korak naprijed u praćenju stanja morskih staništa

Korak naprijed u praćenju stanja morskih staništa

U sklopu projekta MedMPANet, čiji je cilj unaprijediti upravljanje zaštićenim priobalnim i morskim područjima na lokalnoj ra...

Naftom do dna - Istražna polja u Jadranu na 6 km od otoka i na 90% morskog teritorija

Naftom do dna - Istražna polja u Jadranu na 6 km od otoka i na 90% morskog teritorija

U utorak, 30. rujna, završena je javna rasprava o provođenju i sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Okvirnog plana...